Visa lưu trú
Thủ tục visa
Cập nhật lúc : 04:46, ngày 08/08/2014 (GMT+7)
1) Thủ tục xin cấp Visa cho du học sinh tại Nhật Bản
Thủ tục xin cấp Visa cho du học sinh tại Nhật Bản bao gồm:


    (1) Hộ chiếu
    (2) Tờ khai xin cấp Visa (Theo mẫu)
    (3) 01 ảnh 4,5cm x 4,5cm
       (4) Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú tại Nhật
       (5) Giấy phép nhập học
Công ty Cổ phần VNJ chịu trách nhiệm hỗ trợ du học sinh hoàn thiện tất cả thủ tục trên.
2) Thời gian chờ cấp Visa
5 ngày kể từ ngày nộp đơn xin (có trường hợp cần thời gian xem xét nhiều hơn 5 ngày)
 Ví dụ :
- Nộp đơn xin cấp Visa sáng thứ Hai tuần này, trả kết quả vào chiều thứ Hai tuần tiếp theo
- Nộp đơn xin cấp Visa vào sang thứ Ba tuần này, trả kết quả vào chiều thứ Ba tuần tiếp theo