Sản phẩm của VNJ
Tham gia tập huấn Bộ 600 câu hỏi và phần mềm thi sát hạch cấp GPLX
Cập nhật lúc : 09:16, ngày 23/05/2020 (GMT+7)
Bộ 600 câu hỏi và phần mềm thi sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Trong thời gian từ ngày 21 đến 23 tháng 5 năm 2020, Trường Cao đẳng nghề Vicet đã tham gia tập huấn triển khai Bộ 600 câu hỏi và phần mềm thi sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại Quảng Ninh do Tổng cục đường bộ Việt Nam tổ chức.