Văn bản pháp quy
Trường Đào tạo lái xe Minami Nhật Bản - Cổ đông lớn của Vicet
Cập nhật nhanh những quy định mới về việc cấp giấy phép lái xe có hiệu lực từ tháng 12/2019
Trường CĐN Vicet hoàn thành sân học và thi sát hạch lái xe mô tô hạng A2
Trường CĐN Vicet hoàn thành sân học và thi sát hạch lái xe mô tô hạng A2
Giao lưu bóng đá Vicet - Lilama
Giao lưu bóng đá Vicet - Lilama
Đại hội chi bộ Trường CĐN Vicet
Đại hội chi bộ Trường CĐN Vicet
Diện mạo mới của Trường CĐN Vicet
Diện mạo mới của Trường CĐN Vicet
Dạy và học buổi tối tại Trường CĐN Vicet

Dạy và học buổi tại Trường CĐN Vicet
Hoạt động thể dục thể thao tại trường CĐN Vicet

Hoạt động thể dục thể thao tại trường CĐN Vicet
Trường CĐN Vicet tổ chức tham quan du lịch hè cho CBNV

Trường CĐN Vicet tổ chức tham quan du lịch hè 2018 cho CBNV
Đoàn đại biểu thuộc Hiệp hội Trung tâm sát hạch lái xe tỉnh Saitama - Nhật Bản sang thăm quan thực tế tại trường CĐN kinh tế công nghệ VICET

Thực hiện chương trình hợp tác đầu tư giữa Công ty TNHH Asean Driving Network Nhật Bản và Công ty cổ phần VNJ. Ngày 14/11/2017, đại diện Công ty TNHH Asean Driving Network đã dẫn đoàn đại biểu thuộc Hiệp hội Trung tâm sát hạch lái xe tỉnh Saitama - Nhật Bản sang thăm quan thực tế, tìm hiểu về hệ thống đào tạo - sát hạch lái xe thuộc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe – Trường CĐN kinh tế công nghệ VICET.