Đào tạo tiếng Nhật
Tuyển sinh tu nghiệp sinh đi tu nghiệp tại Nhật Bản

Công ty Cổ phần VNJ, tên giao dịch bằng tiếng anh: VNJ JOIN STOCK COMPANY hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101461670, cấp ngày 28/10/2013, được phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo giấy phép số 387/LĐTBXH-GP ngày 24/02/2014. Hiện nay Công ty VNJ đã có thỏa thuận với Công ty cổ phần ENTETSU STORE Nhật Bản, cần tuyển Tu nghiệp sinh đi làm việc có thời hạn ở Nhật Bản với những nội dung sau:

Các chi phí đi du học Nhật Bản
Các khoản chi phí và thu nhập của du học sinh tại Nhật Bản
Tuyển sinh tu nghiệp sinh đi tu nghiệp tại Nhật Bản
Công ty Cổ phần VNJ, tên giao dịch bằng tiếng anh VNJ JOIN STOCK COMPANY hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101461670, cấp ngày 28/10/2013, được phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo giấy phép số 387/LĐTBXH-GP ngày 24/02/2014.