Đào tạo chính quy
Trường Cao đẳng nghề Vicet tổ chức tổng kết 6 tháng đầu năm 2018

Trường Cao đẳng nghề Vicet tổ chức tổng kết 6 tháng đầu năm 2018
Công ty TNHH Asean Driving Network chính thức là cổ đông lớn nhất của Công ty Cổ phần VNJ

Công ty TNHH Asean Driving Network chính thức là cổ đông lớn nhất của Công ty Cổ phần VNJ - Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Công nghệ Vicet.

Khai giảng lớp SC Kỹ Thuật chế biến món ăn tại Hậu Lộc
Được sự nhất trí, thống nhất giữa lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Hậu Lộc và BGH trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Công nghệ VICET, sáng ngày 29 tháng 03 năm 2014 tại Trung tâm dạy nghề huyện Hậu Lộc đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Sơ cấp nghề Kỹ thuật chế biến món ăn dành cho trẻ mầm non.