Tin tức
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Siêu xe của trường Đào tạo lái xe Minami
Trường CĐN Vicet tham gia tập huẩn Bộ 600 câu hỏi và phần mềm thi sát hạch mới
Trường CĐN Vicet tham gia tập huẩn Bộ 600 câu hỏi và phần mềm thi sát hạch mới
Máy điểm danh học lý thuyết
Trường CĐN Vicet trang bị máy điểm danh học lý thuyết theo tiêu chuẩn của Tổng cục đường bộ Việt Nam
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Vị trí: Giảng viên đào tạo nội bộ

Số lượng: 01 người

Chi bộ Trường CĐN Vicet tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 18 tháng 12 năm 2017; chi bộ Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Công nghệ Vicet tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 2 Đoàn viên tiêu biểu.

Danh sách CBNV vượt chỉ tiêu tuyển sinh tính đến ngày 16/11/2017
Tính đến ngày 16 tháng 11 năm 2017 toàn trường đã có 32 CBNV - GV hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tuyển sinh của năm 2017.
    
Thông báo mời tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo mời tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017
Mức phạt hiện hành đối với người điều khiển xe máy vi phạm giao thông.

Chi tiết các mức phạt vi phạm giao thông mới nhất với xe máy theo Nghị định 46 có hiệu lực từ 1/8/2016.