Trung tâm ĐT&SHLX
Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 01/2020 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET
Cập nhật lúc : 01:26, ngày 02/01/2020 (GMT+7)

TT

Loại GPLX

Số lượng

ĐV Đào tạo

Khóa/Ngày học

Ngày sát hạch

Địa điểm sát hạch

Thi mới

Thi lại

1

A1

200

50

VICET 30-31/12/2019

08/01/2020

(Thứ 4)

TTSHLX Trường CĐN VICET

2

Ô tô

130

80

VICET B2 K262, 263;

C K90,91; B11K08

09/01/2020

(Thứ 5)

TTSHLX Trường CĐN VICET

3

Ô tô

105

25

LILAMA

B2 K82, 83, 84

14/01/2020

(Thứ 3)

TTSHLX Trường CĐN VICET

4

A1

200

50

VICET

03-04/01/2020

15/01/2020

(Thứ 4)

TT VHTT Lam Sơn -  Trường CĐN VICET

Vậy nhà trường thông báo để học viên các khóa học trên và những học viên tồn/thi lại biết, đến đăng ký tham gia kỳ thi theo đúng kế hoạch.

Để biết thêm chi tiết, liên hệ phòng Tuyển sinh, số điện thoại: 02 373 853 734.

Các bạn vui lòng tải file đính kèm để có lịch sát hạch cấp GPLX đầy đủ tại tất cả các trung tâm SHLX trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.File đính kèm