Trung tâm ĐT&SHLX
Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 11/2019 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET
Cập nhật lúc : 03:02, ngày 31/10/2019 (GMT+7)

TT

Loại GPLX

Số lượng

Khóa/Ngày học

Ngày sát hạch

Địa điểm sát hạch

Thi mới

Thi lại

1

A1

200

50

28-29/10/2019

06/11/2019

(Thứ 4)

TTSHLX Trường CĐN VICET

2

Ô tô

130

80

B2 K254, 255;

B11K05

08/11/2019

(Thứ 6)

TTSHLX Trường CĐN VICET

3

A1

200

50

11-12/11/2019

18/11/2019

(Thứ 2)

TTSHLX Trường CĐN VICET

4

A1

200

50

16-17/11/2019

20/11/2019

(Thứ 4)

TT VHTT Lam Sơn -  Trường CĐN VICET

5

Ô tô

216

60

B2 K256, 257, 258

B11K06; CK88

27/11/2019

(Thứ 4)

TTSHLX Trường CĐN VICET

Vậy nhà trường thông báo để học viên các khóa học trên và những học viên tồn/thi lại biết, đến đăng ký tham gia kỳ thi theo đúng kế hoạch.

Để biết thêm chi tiết, liên hệ phòng Tuyển sinh, số điện thoại: 02 373 853 734.

Các bạn vui lòng tải file đính kèm để có lịch sát hạch cấp GPLX đầy đủ tại tất cả các trung tâm SHLX trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.



File đính kèm