Trung tâm ĐT&SHLX
Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 10/2019 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET
Cập nhật lúc : 03:43, ngày 28/09/2019 (GMT+7)

TT

Loại GPLX

Số lượng

Khóa/Ngày học

Ngày sát hạch

Địa điểm sát hạch

Thi mới

Thi lại

1

A1

200

50

30/09-01/10/2019

09/10/2019

(Thứ 4)

TTSHLX Trường CĐN VICET

2

Ô tô

196

50

B2 K251, 252, 253

B11 K04; CK87

11/10/2019

(Thứ 6)

TTSHLX Trường CĐN VICET

3

A1

200

50

14-15/10/2019

21/10/2019

(Thứ 2)

TTSHLX Trường CĐN VICET

4

A1

200

50

18-19/10/2019

29/10/2019

(Thứ 3)

TT VHTT Lam Sơn -  Trường CĐN VICET


Vậy nhà trường thông báo để học viên các khóa học trên và những học viên tồn/thi lại biết, đến đăng ký tham gia kỳ thi theo đúng kế hoạch.

Để biết thêm chi tiết, liên hệ phòng Tuyển sinh, số điện thoại: 02 373 853 734.

Các bạn vui lòng tải file đính kèm để có lịch sát hạch cấp GPLX đầy đủ tại tất cả các trung tâm SHLX trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.