Trung tâm ĐT&SHLX
Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 09/2019 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET
Cập nhật lúc : 02:39, ngày 03/09/2019 (GMT+7)

TT

Loại GPLX

Số lượng

Khóa/Ngày học

Ngày sát hạch

Địa điểm sát hạch

Thi mới

Thi lại

1

A1

200

50

03-04/09/2019

10/09/2019

(Thứ 3)

TTSHLX Trường CĐN VICET

2

Ô tô

191

50

B2 K248, 249, 250

B11 K03

11/09/2019

(Thứ 4)

TTSHLX Trường CĐN VICET

3

A1

200

50

07-08/09/2019

15/09/2019

(Chủ nhật)

TTSHLX Trường CĐN VICET

4

A1

200

50

15-16/09/2019

25/09/2019

(Thứ 4)

TTSHLX Trường CĐN VICET

5

A1

200

50

21-22/09/2019

29/09/2019

(Chủ nhật)

TTSHLX Trường CĐN VICET

Vậy nhà trường thông báo để học viên các khóa học trên và những học viên tồn/thi lại biết, đến đăng ký tham gia kỳ thi theo đúng kế hoạch.

Để biết thêm chi tiết, liên hệ phòng Tuyển sinh, số điện thoại: 02 373 853 734.

Các bạn vui lòng tải file đính kèm để có lịch sát hạch cấp GPLX đầy đủ tại tất cả các trung tâm SHLX trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


File đính kèm