Trung tâm ĐT&SHLX
Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 08/2019 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET
Cập nhật lúc : 09:58, ngày 26/07/2019 (GMT+7)

TT

Loại GPLX

Số lượng

Khóa/Ngày học

Ngày sát hạch

Địa điểm sát hạch

Thi mới

Thi lại

1

A1

200

50

29-30/07/2019

07/08/2019

(Thứ 4)

TTSHLX Trường CĐN VICET

2

Ô tô

191

50

B2 K244;

C K83,84

09/08/2019

(Thứ 6)

TTSHLX Trường CĐN VICET

3

A1

200

50

05-06/08/2019

12/08/2019

(Thứ 2)

TTSHLX Trường CĐN VICET

4

A1

200

50

13-14/08/2019

21/08/2019

(Thứ 4)

TTSHLX Trường CĐN VICET

5

A1

200

50

16-17/08/2019

26/08/2019

(Thứ 2)

TT VHTT Lam Sơn -  Trường CĐN VICET

6

Ô tô

167

60

B11 K02; B2 K246, 247; C K86

28/08/2019

(Thứ 4)

TTSHLX Trường CĐN VICET


Vậy nhà trường thông báo để học viên các khóa học trên và những học viên tồn/thi lại biết, đến đăng ký tham gia kỳ thi theo đúng kế hoạch.

Để biết thêm chi tiết, liên hệ phòng Tuyển sinh, số điện thoại: 02 373 853 734.

Các bạn vui lòng tải file đính kèm để có lịch sát hạch cấp GPLX đầy đủ tại tất cả các trung tâm SHLX trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

File đính kèm