Trung tâm ĐT&SHLX
Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 07/2019 tại Trung tâm ĐT&SHLX - Trường CĐN Kinh tế công nghệ VICET
Cập nhật lúc : 08:16, ngày 24/06/2019 (GMT+7)

TT

Loại GPLX

Số lượng

Khóa/Ngày học

Ngày sát hạch

Địa điểm sát hạch

Thi mới

Thi lại

1

A1

200

50

21-22/06/2019

03/07/2019

(Thứ 4)

TTSHLX Trường CĐN VICET

2

A1

200

50

01-02/07/2019

08/07/2019

(Thứ 2)

TTSHLX Trường CĐN VICET

3

A1

200

50

28/29/06/2019

09/07/2019

(Thứ 3)

TT VHTT Lam Sơn -  Trường CĐN VICET

4

Ô tô

120

50

B2 K241; 242

10/07/2019

(Thứ 4)

TTSHLX Trường CĐN VICET

5

A1

200

50

06-07/07/2019

14/07/2019

(Chủ Nhật)

TTSHLX Trường CĐN VICET

6

A1

200

50

15-16/07/2019

23/07/2019

(Thứ 3)

TTSHLX Trường CĐN VICET

7

Ô tô

94

50

B11 K01; B2 K241; C K82

24/07/2019

(Thứ 4)

TTSHLX Trường CĐN VICET

8

A1

200

50

19-20/07/2019

30/07/2019

(Thứ 3)

TT VHTT Lam Sơn -  Trường CĐN VICET

Vậy nhà trường thông báo để học viên các khóa học trên và những học viên tồn/thi lại biết, đến đăng ký tham gia kỳ thi theo đúng kế hoạch.

Để biết thêm chi tiết, liên hệ phòng Tuyển sinh, số điện thoại: 02 373 853 734.

Các bạn vui lòng tải file đính kèm để có lịch sát hạch cấp GPLX đầy đủ tại tất cả các trung tâm SHLX trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.