Trường CĐN VICET
Lịch Sát hạch cấp GPLX tháng 6/2020
Cập nhật lúc : 03:10, ngày 28/05/2020 (GMT+7)
Căn cứ công văn số 2030/KH-SGTVT của sở Giao thông vận tải Thanh Hóa ban hành ngày 25/05/2020 về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 06 năm 2020. Trường Cao đẳng nghề kinh tế công nghệ VICET thông báo về kế hoạch sát hạch cấp GPLX cho các học viên thuộc các khóa, cụ thể như sau:

TT

Loại GPLX

Số lượng

ĐV Đào tạo

Khóa/Ngày học

Ngày sát hạch

Địa điểm sát hạch

Thi mới

Thi lại

1

A1

150

50

25-26/05/2020

02/06/2020

(Thứ 3)

TT VHTT Lam Sơn -  Trường CĐN VICET

2

A1

150

50

01-02/06/2020

10/06/2020

(Thứ 4)

TTSHLX Trường CĐN VICET

3

Ô tô

50

50

Tr. CĐN LILAMA – 1

B2K89, 90

12/06/2020

(Thứ 6)

TTSHLX Trường CĐN VICET

4

A1

150

50

06-07/06/2020

14/06/2020

(Chủ nhật)

TTSHLX Trường CĐN VICET

5

A1

150

50

05-06/06/2020

15/06/2020

(Thứ 2)

TT VHTT Lam Sơn -  Trường CĐN VICET

6

A1

150

50

08-09/06/2020

17/06/2020

(Thứ 4)

TTSHLX Trường CĐN VICET

7

A1

150

50

15-16/06/2020

22/06/2020

(Thứ 2)

TTSHLX Trường CĐN VICET

8

Ô tô

205

75

B1K16, 17, B2K276, 277, 278

24/06/2020

(Thứ 4)

TTSHLX Trường CĐN VICET

9

A1

150

50

20-21/06/2020

28/06/2020

(Chủ nhật)

TTSHLX Trường CĐN VICET

10

A1

150

50

22-23/06

29/06/2020

(Thứ 2)

TT VHTT Lam Sơn -  Trường CĐN VICET

11

Ô tô

60

60

Tr. CĐN LILAMA – 1

B2K91,92

30/06/2020

(Thứ 3)

TTSHLX Trường CĐN VICET


Vậy nhà trường thông báo để học viên các khóa học trên và những học viên tồn/thi lại biết, đến đăng ký tham gia kỳ thi theo đúng kế hoạch.

Để biết thêm chi tiết, liên hệ phòng Tuyển sinh, số điện thoại: 02 373 853 734.

Các bạn vui lòng tải file đính kèm để có lịch sát hạch cấp GPLX đầy đủ tại tất cả các trung tâm SHLX trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


File đính kèm