Previous
Next
Đoàn đại biểu thuộc Hiệp hội Trung tâm sát hạch lái xe tỉnh Saitama - Nhật Bản sang thăm quan thực tế tại trường CĐN kinh tế công nghệ VICET

Thực hiện chương trình hợp tác đầu tư giữa Công ty TNHH Asean Driving Network Nhật Bản và Công ty cổ phần VNJ. Ngày 14/11/2017, đại diện Công ty TNHH Asean Driving Network đã dẫn đoàn đại biểu thuộc Hiệp hội Trung tâm sát hạch lái xe tỉnh Saitama - Nhật Bản sang thăm quan thực tế, tìm hiểu về hệ thống đào tạo - sát hạch lái xe thuộc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe – Trường CĐN kinh tế công nghệ VICET.

LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI